Breaking

PRVI UTISAK O NEKOME, NEKADA JE VEOMA VAŽAN….

Kutak za psihologiju / Život / 03/05/2024

Prvi utisak koji steknemo o nekome može biti veoma važan, jer često formira osnovu našeg daljeg odnosa i percepcije te osobe. Evo nekoliko razmišljanja o tome šta nam prvi utisak može reći o nekome:

-Opažanje izgleda: Prvi utisak može nam reći nešto o tome kako osoba izgleda i kako se predstavlja. Ovo može uključivati ​​njihovu odevnu kombinaciju, izražaj lica, telesni jezik i druge fizičke karakteristike.

-Ponašanje: Na osnovu prvog utiska možemo formirati mišljenje o tome kako se osoba ponaša i kako se predstavlja u društvenim situacijama. Na primer, da li su samouvereni, stidljivi, ljubazni ili neprijatni.

-Komunikacija: Prvi utisak može nam pomoći da procenimo kako osoba komunicira. Da li su jasni i direktni u komunikaciji, ili se čini da su nejasni ili neiskreni.

-Hemijska reakcija: Ponekad se može desiti da imamo neku vrstu hemijske reakcije sa osobom na osnovu prvog utiska. Možemo osetiti bliskost ili udaljenost, simpatiju ili neprijatnost, iako možda ne možemo odmah objasniti zašto.

-Prvobitna ocena karakteristika: Prvi utisak može nam dati početni uvid u neke osobine ličnosti osobe, poput otvorenosti, simpatičnosti, pouzdanosti ili nesigurnosti.

-Intuicija: Prvi utisak često pokreće našu intuiciju i instinkte o osobi. Iako se može činiti kao subjektivna procena, naša intuicija ponekad može biti veoma tačna u proceni drugih ljudi.

Važno je imati na umu da prvi utisak može biti subjektivan i može se promeniti tokom vremena kako stičemo više informacija i iskustva o osobi. Ipak, on može biti koristan alat za početno razumevanje i interakciju sa novim ljudima.

Spread the love

Oznake: ,Olivera Marinković
Previous Post

VREME JE DA KAŽETE STOP DUVANU

Next Post

ZAŠTO SU NAM UVEK DRUGI KRIVI, A NIKADA MI SAMI…

You might also like


More Story

VREME JE DA KAŽETE STOP DUVANU

Pušenje ili zdravlje, prosudite sami… Pušenje je štetno za zdravlje iz više razloga: -Kancerogeni sastojci: Cigarete...

02/05/2024