Breaking

BODI MAS INDEKS

Zdravlje plus / Život / 08/04/2024

Bodi mas indeks (BMI) je mera koja se koristi za procenu telesne mase osobe u odnosu na njihovu visinu. To je koristan alat koji pomaže identifikaciju rizika kod poviene telesne težine. Računa se jednostavnom formulom koja uzima u obzir visinu i težinu osobe.

Najjednostavnija formula za izračun BMI-ja je:

2BMI=visina(m)2tezina(kg)​

Dakle, koraci za izračunavanje BMI-ja su sledeći:

  1. Težinu osobe izraženu u kilogramima (kg) podelite s visinom osobe izraženom u metrima (m).
  2. Rezultat kvadrirajte.

Na primer, ako je netko težak 70 kg i visok 1.75 m:

���=70(1.75)2BMI=(1.75)270​ ���=703.0625BMI=3.062570​ ���≈22.86BMI≈22.86

Dakle, BMI te osobe iznosi približno 22.86, što bi se klasificiralo kao normalna telesna masa prema standardnim kategorijama BMI-a.

BMI se generalno koristi za klasifikaciju telesne mase u kategorije kao što su podtežak, normalna težina, prekomerna težina i gojaznost. Ove kategorije mogu pomoći lekarima i pojedincima da razumeju njihov zdravstveni status i rizik od određenih bolesti kao što su srčane bolesti, dijabetes tipa 2 i visok krvni pritisak. Međutim, važno je napomenuti da BMI nije savršena mera, jer ne razlikuje između masti i mišićne mase, niti uzima u obzir druge faktore kao što su struktura kostiju ili distribucija masti. Zbog toga se preporučuje da se koristi kao deo celokupne procene zdravlja, uz druge faktore kao što su obim struka, nivo fizičke aktivnosti i opšte zdravstveno stanje.

A evo šta nam govori dobijeni broj BMI

 

Status BMI

Ispod 18,5 pothranjenost

18,5 – 24,9 Normalna ili zdrava telesna masa

25,0 – 29,9 Prekomerna telesna masa

30,0 i iznad, gojaznost

Na primer, ovde su odgovarajući rasponi BMI i kategorije statusa telesne mase za osobu koja je visoka 175cm:

56kg ili manje – ispod 18,5 BMI –  pothranjenost

57kg do 76kg – 18,5 do 24,9 BMI – normalna telesna masa

77kg do 91kg –  25,0 do 29,9 BMI – prekomerna težina

92kg ili više – 30 BMI ili više – gojaznost

Za decu i tinejdžere, tumačenje BMI zavisi od starosti i pola.

Spread the love

Oznake: ,Olivera Marinković
Previous Post

Svetski dan zdravlja

Next Post

BUDIMO PRIJATELJI A NE KONTROLORI SVOJOJ DECE

You might also like


More Story

Svetski dan zdravlja

  Svetski dan zdravlja se slavi kao godišnjica osnivanja SZO, s jedne strane, ali u isto vreme organizacija koristi...

07/04/2024